Digitaalinen portfolio - ePortfolio

ePortfolio on digitaalinen portfolio, opiskelijan työkansio, jonka luominen ja käyttäminen tapahtuvat verkossa. Digitaalisuus tuo upean lisän sekä opettajan että opiskelijan työkalupakkiin: opiskelijan erityyppiset tuotokset ja opettajan ohjaus ja palautteet tallentuvat koko opiskeluajalta. Ne mahdollistavat opiskelijalle tehokkaan valmentautumisen ammattiosaamisen näyttöön tai ylioppilaskirjoituksiin – mieleenpalautus, kertaaminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen ovat toisiinsa yhteydessä. Joitakin tuotoksia voi hyödyntää jatko-opintoihin pyrkimisessä ja työnhaussa.

Portfolioon tallennettujen tiedostojen hallinta ja käsittely on helppoa, mikä lisää ePortfolion pitkäikäisyyttä ja mahdollistaa myös opettajalle laajemman kuvan opiskelijan oppimisesta ja kehittymisestä opintojen aikana. Opiskelija voi julkaista portfoliostaan ne osat, jotka kullakin hetkellä ovat oleellisia tai joiden hän haluaa näkyvän muille. Toisaalta hän voi jakaa ePortfolion julkisia osia esimerkiksi hakiessaan jatko-opintoihin tai työpaikkaan.

Portfolion tekeminen motivoi, kun opiskelija voi hyödyntää sekä luovuuttaan, tietoteknologiaa, eri mediaelementtejä että sosiaalista mediaa. Tietoyhteiskuntataitojen opettelu tapahtuu mielekkäässä ja autenttisessa kontekstissa.

Opiskelija voi esitellä portfolion kautta kaikkea osaamistaan, ei välttämättä vain koulussa opittua. Erityislahjakas tai erityisen tavoitteellinen opiskelija voi hyötyä tästä. Ulkomaille opiskelemaan pyrkivä taas saattaa tarvita muutakin näyttöä kuin virallisia koulutodistuksia oppimisestaan ja osaamisestaan, esimerkiksi ryhmätyövalmiuksien ja projektityöskentelyn taidoista.