”Opettaja haluaa valmistaa opiskelijoilleen portfoliopohjan. Opiskelijoiden on tarkoitus kopioida itselleen opettajan luoma pohja ja muokata sitä. Opiskelijat antavat opettajalle katseluoikeudet, jotta opettaja voi kommentoida ja antaa palautetta.”

1. Opettaja valmistaa tuotoksen Osaamiskansiossaan. Tuotos voi olla portfolio, sivu tai aihio. (Vinkki: Opettaja syöttää kuvauksen ja tarvittavat avainsanat parantaakseen löydettävyyttä)
2. Opettaja jakaa tuotoksen katseluoikeudet ja sallii kopioinnin
3. Opiskelija saa tiedon katseluoikeuksien jakamisesta
4. Opiskelija kopioi tuotoksen Galleriasta
5. Opiskelija muokkaa tuotosta Osaamiskansiossaan
6. Opiskelija voi
7. Opettaja saa tiedon uudesta tuotoksesta
8. Opettaja kommentoi tuotosta
9. Opiskelija saa tiedon opettajan tekemästä kommentista Seinältä
10. Opiskelija muokkaa tuotosta saamansa palautteen pohjalta