Miksi portfolio?

Portfoliossa on opiskelijalle ja opettajalle monenlaisia etuja. Opiskelijan kaikki tuotokset, oppimistehtävien vastaukset ja sähköisesti tallennetut koevastaukset ovat kootusti arkistoitu yhteen paikkaan. Kurssikohtaisessa työskentelyssä opiskelija voi tehdä synteesin kurssin lopuksi oppimistaan asioista esimerkiksi tiivistelmän muodossa. Opiskelijan on helppo kerrata ylioppilaskokeisiin tai ammattiosaamisen näyttöihin, kun omat muistiinpanot, tuotokset, tehtävät ja palautteet löytyvät portfoliosta. ePortfolio tukee opiskelijan tavoitteellista työskentelyä ja itseohjautuvuuden oppimista.

Portfoliossa oppijan ajattelu tulee näkyväksi. Opettajan on helppo nähdä oppijan koko oppimisprosessi ja osaamisen kehittyminen. Portfolio tarjoaa reflektiopohjan, oppimispäiväkirjan pohjan sekä kehittyviä opettajan ohjauksen työkaluja palautteen antoon. Palautteen voi kohdistaa oppijan oppimisprosessiin, ja se jää opiskelijalle sähköiseen muistiin myöhempää tarkastelua varten.

Portfoliotyöskentely helpottaa eri oppiaineiden integrointia. Uusia asioita voi liittää muissa oppiaineissa tehtyihin tuotoksiin - jo opittuihin asioihin. Tämän takia ePortfolio on ehdoton työkalu ilmiöpohjaisessa oppimisessa ja sen ohjauksessa. Esimerkiksi eri aineiden opettajat voivat opettaa tiettyä ilmiötä omilla tunneillaan eri aikaan.