Mitä ePortfolio-järjestelmällä voi tällä hetkellä tehdä?


  • Opiskelija voi rakentaa omia portfolioita
  • Opiskelija voi julkaista omia tuotoksiaan
  • Opiskelija voi pitää oppimispäiväkirjaa, jossa reflektoidaan omaa oppimista ja osaamista
  • Opettaja voi antaa palautetta ja ohjausta opiskelijan tuotoksista kommenttityökalulla
  • Vertaispalaute, myös opiskelijat voivat kommentoida toisten opiskelijoiden tuotoksia
  • Opiskelija ja opettaja voivat pitää omaa blogia
  • Opiskelija voi rakentaa oman CV:n