Mitä tapahtuu opiskelijan tuotoksille opiskelun jälkeen?


Kun opiskelija päättää opintonsa, hän voi tallentaa kaiken ePortfolioon rakentamansa materiaalinsa esimerkiksi muistitikulle, DVD-levylle tai julkaista verkossa. Opiskelija voi tallentaa myös tuotoksensa ns. Leap2A-muodossa, jolloin ne voi viedä esim. Kyvyt.fi:hin tai muuhun käytössä olevaan portfoliojärjestelmään.