Miten ePortfolio ja Fronter suhtautuvat toisiinsa?


ePortfolio on opiskelijan oppimisympäristö (Personal Learning Environment, PLE) eli opiskelijan tiedonrakentelun työkalu. Fronter (Learning Management System, LMS) sen sijaan on tarkoitettu ensisijaksi opettajan avuksi kurssien ja opintojaksojen hallintaan. Kummallakin siis oma tehtävänsä. ePortfolion (PLE) ja Fronterin (LMS) eroja voi vertailla seuraavan taulukon avulla:

ePortfolio
Personal Learning Environment (PLE)
Fronter tai Moodle
Learning Management System (LMS)
Opiskelijan työkalu oppimisprosessien ja tuotosten hallintaan
Verkkokurssien hallintaan
Opiskelijakeskeinen
Opettajakeskeinen
Työkalut opiskelijan tuotosten tekemiseen, julkaisuun ja oppimisprosessin dokumentointiin
Ei varsinaista työkalua opiskelija tuotosten julkaisuun tai oppimisprosessin dokumentointiin
Perustuu opiskelijan omiin tuotoksiin
Perustuu opettajan jakamiin materiaaleihin ja tehtäviin
Jatkumo, life long learning
Ei varsinaista jatkumoa
Verkkoon ja sosiaaliseen mediaan avautuva
Suljettu ympäristö
(Silander 2014)