”Opiskelija kokoaa aiemmin tekemistään portfolioista näyteportfolion ja jakaa sen oppilaitoksen ulkopuolelle esimerkiksi liittää linkin työhakemukseensa.”

  1. Opiskelija tekee haluamistaan sivuista kopiot ja nimeää ne kuvaavasti.
  2. Opiskelija luo portfolion
  3. Opiskelija antaa katseluoikeudet
  4. Opiskelija jakaa linkin

HUOM! Kopioinnista syntyvä portfolio on oma portfolionsa, alkuperäiseen portfolioon tehdyt muutokset eivät periydy / kopioidu kopioon.