PoPo-portfoliopolku

PoPo-portfoliopolku on lukioihin keskittyvä OPH-rahoitteinen kehittämishanke, jolla pyritään kokonaisvaltaiseen oppimisympäristön ja pedagogisten toimintatapojen kehittämiseen portfoliolla. Hankkeen tavoitteena on luoda opiskelijoille mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin yhteisöllisen verkostoportfolion avulla sekä sisällöllisesti että menetelmällisesti. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia, vaihtoehtoisia opiskelu- ja arviointikäytänteitä, jotka yhdistävät sekä formaalit että informaalit oppimisympäristöt ja – tilanteet yhtenäiseksi oppimisprosessiksi. Verkostoportfolion kehittämisen ohella hankkeessa painotetaan pedagogisen toimintakulttuurin uudistamista.

Verkostoportfolio tuo informaaleihin oppimistilanteisiin pedagogisia, oppimista, motivaatiotilaa ja metakognitiota ohjaavia sekä strukturoivia elementtejä, joiden avulla näistä ympäristöistä muodostuu oppimisympäristöjä. Oppijoiden toiminta ja oppiminen tallentuvat verkostoportfolioon, mikä mahdollistaa opitun tunnistamisen ja arvioinnin. Tämän lisäksi verkostoportfolio luo rakenteen yhteisölliselle e-portfoliolle.

Verkostoportfolion kehittäminen on edennyt kokeiluvaiheeseen: Helsingin lukioissa pilotoidaan toisessa jaksossa (3.10.–29.11.) MoPo –mobiiliportfoliota. MoPo on älypuhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa toimiva sovellus. Mopon avulla opiskelijat keräävät yhteisöllistä ePortfoliota ja taltioivat omia tuotoksiaan (valokuvia, videoklippejä, muistiinpanoja) helposti opettajan ja muiden opiskelijoiden näkyville. Opettajat voivat myös ohjata opiskelijan oppimisprosessia MoPon avulla. Lisätietoa MoPosta.