ePortfolion pedagoginen käyttö ja käyttölogiikka -koulutus


 1. Suurin osa opettajista jotka osaavat jo käyttää Fronteria tai Facebookia, osaavat myös helposti käyttää ePortfoliota.
 2. Opettajille jotka tarvitsevat vähän tukea käytön opettelussa on rakennettu itseopiskelupaketti: Opettajan oppimispolku ePortfolioon. Lisäksi ePortfoliosta on tehty kattavat käyttöohjeet.
 3. Opettajat voivat myös rehtorin johdolla muodostaa opintopiirejä ja opetella ePortfolion käyttöä yhdessä.
 4. Jos tietoteknologian käyttötaidot eivät ole vielä kovin vahvat eikä portfolion käyttöön pääse sisälle 1) ja 2) -kohtien pohjalta, voi osallistua koulutukseen. Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä kuitenkin on, että on ensin käynyt läpi Opettajien oppimispolun ePortfolioonja tehnyt koulutukseen osallistumiseen edellyttävän ennakkotehtävän.
 5. Opettajat joilla on haasteita tietoteknologian oppimisessa ja kokevat uusien ohjelmistojen opettelun olevan hankalaa, voivat osallistua klinikkaopetukseen, jossa pureudutaan tietoteknologian oppimiseen ja sen vaikeuksiin. Klinikkaan osallistuminen edellyttää ennakkokeskustelua oman rehtorin kanssa. Ajankohdat tiedotetaan myöhemmin rehtoreille.


Käytön tuettu oppiminen ePortfolio-koulutuksissa

Sisältö:
Koulutuksessa tutustutaan ePortfolion pedagogiseen käyttöön ja käyttölogiikkaan. Koulutus on tarkoitettu toisen asteen (lukio ja ammatillinen) opettajille, jotka tarvitsevat itsenäisen opettelun lisäksi tukea ePortfolion käytön oppimisessa.

Koulutuksen tavoitteet:
 • Tavoitteena saada tukea ePortfolion käytön opettelemiseen
 • Hahmottaa ePortfolion pedagoginen käyttö kokonaisuutena
 • Ymmärtää ePortfolion käyttölogiikka

Koulutuksen ohjelma:
 • ePortfolion pedagoginen käyttö
 • ePortfolion käyttölogiikka
 • Perustoiminnallisuudet

Paikka:
Koulutukset järjestetään Mediakeskuksen tiloissa (Mäkelänkatu 84) iltapäiväkoulutuksena klo 14 - 16. Marraskuun ja joulukuun koulutusten ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ennakkotehtävä:
Koulutukseen osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä ja palauttamista. Ennakkotehtävä ilmoitetaan 3.9.2014.


Kouluttajat:
Lukio:- Eerika Kokkonen, eerika.kokkonen@hel.fi
Ammatillinen:Tuula Siven, tuula.siven@edu.hel.fi


ePortfolio-koulutusten päivämäärät:
Lukio-opettajille suunnatut
Ammatillisen opettajille suunnatut
ke 10.9. klo 14 – 16, pääkäyttäjäinfo
ma 15.9. klo 14 – 16
ke 17.9. klo 14 – 16
to 18.9. klo 14 – 16
pe 19.9. klo 14 – 16
ma 22.9. klo 14 – 16
pe 26.9. klo 14 – 16
ma 29.9. klo 14 – 16
ke 1.10. klo 14 – 16
ti 7.10 klo 14 – 16
pe 10.10. klo 14 – 16
ti 21.10. klo 14 – 16
ke 22.10. klo 14 – 16
ti 28.10. klo 14 – 16
to 30.10. klo 14 – 16
to 11.9. klo 14 – 16
pe 12.9. klo 14 – 16
ma 15.9. klo 14 – 16
ke 17.9. klo 14 – 16
pe 19.9. klo 14 – 16
ma 22.9. klo 14 – 16
ti 23.9. klo 14 – 16
to 25.9. klo 14 – 16
pe 26.9. klo 14 – 16
ma 29.9. klo 14 – 16
ti 30.9. klo 14 – 16
pe 3.10. klo 14 – 16
ma 6.10 klo 14 – 16
ti 7.10 klo 14 – 16
ma 13.10 klo 14 – 16
ti 14.10 klo 14 – 16
to 23.10. klo 14 – 16
ma 27.10. klo 14 – 16
pe 31.10. klo 14 – 16
Marraskuun ja joulukuun koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.


Koulutukseen ilmoittautuminen

Lukioiden opettajille suunnattuihin koulutuksiin pääset ilmoittautumaan osoitteessa
http://oivakoulutus.hel.fi/Default.aspx?tabid=229&id=21589

Ammatillisen opettajille suunnattuihin koulutuksiin pääset ilmoittautumaan osoitteessa
http://oivakoulutus.hel.fi/Default.aspx?tabid=229&id=21599

Koulutukset löytyvät myös kurssikalenterista kirjoittamalla hakukenttään "eport".

Lisätietoa koulutuksista:
Lukiot - Eerika Kokkonen, eerika.kokkonen@hel.fi
Ammatillinen – Tuula Siven, tuula.siven@edu.hel.fi