ePortfolio-työkalun kehittäminen


ePortfolio on kehittyvä kokonaisuus, jota rakennetaan kolmen vuoden prosessina opettajien ja opiskelijoiden ideoiden ja innovaatioiden ohjaamana. ePortfoliota rakennetaan moduleittain. Yhteisöllisellä ja osallistavalla kehittämisellä on tarkoituksena varmistaa, että ePortfolio-työkalu vastaa niin opettajien kuin opiskelijoiden tarpeisiin.

Nyt ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu osaamiskansio (portfolio, blogit, CV), oppimispäiväkirja, galleria tuotosten julkaisuun ja seinä. Seuraavassa vaiheessa julkaistaan oppimisaihiot (aineistot ja tehtävät) sekä ohjaus ja arviointi -työkalu. eHOPS, eOPS ja kalenteri ovat käytössä vuonna 2015.

Kehittämistyön etemisestä ja demo-versioista tiedotetaan tällä sivulla tarkemmin.