”Haluat että opiskelijat työskentelevät ryhmässä ja valmistavat yhteisen portfolion. Opiskelijat muokkaavat portfoliota yhdessä ja kommentoivat toistensa tuotoksia.”

  1. Opettaja luo uuden Ryhmätyötilan
  2. Opiskelijat luovat Ryhmätyötilaan uuden portfolion
  3. Opettaja kommentoi ja antaa palautetta
  4. Opiskelijat julkaisevat tuotoksensa Galleriassa
  5. Opiskelijat kopioivat portfolion itselleen Osaamiskansioonsa